Każdy zakupiony u nas towar podlega prawu odstąpienia od umowy.

Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni – licząc od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia (inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa) weszła w posiadanie rzeczy.

Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym sklepie. Załączenie dowodu zakupu usprawnia proces zwrotu bądź wymiany.


Towar należy odesłać na adres firmy:

CHARAKTERNI 


Radosław Gwóźdź
ŻABNO, Rynek 18
33-240 Żabno 

791 463 890
charakterni@interia.pl 

Zwracany lub wymieniany towar powinien posiadać wypełniony formularz zwrotu.

Pieniądze za zwrócony towar będą przekazywane w takiej formie w jakiej klient dokonał płatności lub innej formie wskazanej na życzenie klienta, w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, ma pełne prawo odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. 
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłać wypełniony formularz bądź tez oświadczenie o odstąpieniu na adres CHARAKTERNI lub drogą elektroniczną na adres e mail: charakterni@interia.pl. W przypadku oświadczeń o odstąpieniu od umowy przesyłanych droga elektroniczną CHARAKTERNI niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
Do zachowania terminu o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wystarcza wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy jest on obowiązany do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, o ile jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu bądź w opakowaniu zastępczym gwarantującym należytą ochronę na czas transportu.
Zwracany towar należy odesłać - o ile jest to tylko możliwe - razem z paragonem fiskalnym lub fakturą. W przypadku ich braku EXTREME HOBBY rozpatruje żądanie Klienta, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż zwracanego towaru w firmie CHARAKTERNI. 
CHARAKTERNI dokonuje zwrotu ceny oraz kosztów doręczenia zamówionych produktów odpowiadających kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia produktów do Konsumenta oferowanego przez CHARAKTERNI. Zwrot środków pieniężnych uiszczonych tytułem ceny następuje niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni, w taki sam sposób jak dokonał tego Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu kosztów. 
CHARAKTERNI nie zwraca kosztów dostarczenia mu zwracanych produktów w związku z odstąpieniem od umowy. 
CHARAKTERNI może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku odstąpienia od umowy CHARAKTERNI zaleca uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy na adres charakterni@interia.pl  celem uzyskania wyczerpujących informacji odnośnie procedury zwrotu produktu/-ów. 
Produkty wysyłane w formie gratisów przyznawanych w programie lojalnościowym nie podlegają zwrotowi.